Bolesti Ribica

Bolesti kod ribica

Navešćemo nekoliko najčešćih bolesti akvarijumskih ribica.

Ihtio - izaziva parazit Ichthyophthirius multifiliis

Bolest se manifestuje izbijanjem belih tačkica po perajima i telu ribe. Veoma se brzo prenosi i ukoliko se ne leči na vreme neminovno dovodi do smrti ribe. Bolest se javlja pre svega usled smanjenog imuniteta ribe, a kao glavni uzročnik uglavom se javlja stres, neadekvatan transport i prilagodjavanje, nepravilno ubacivanje ribica u akvarijum, nagla promena temperature u okruženju ribice, loš hemijski sastav vode ...

ihtio

Postoji nekoliko preparata koji se koriste za lečenje ove bolesti (bolest se uspešno leci tzv. plavim lekom odnosno Ichthyoex-om, a kod nas najpoznatiji i najzastupljeniji su serin costapur, costamed, kao i tetrin contralck, contraspot..) kao i alternativa u vidu kupke od soli ili hipermangana... Lečenje se može vršiti i sa FMC-om, ali treba biti posebno obazriv, jer je on pre svega veoma jak otrov i neadekvatno korišćenje može naneti više štete nego koristi. Pre početka lečenja i nakon potrebno je promeniti do 30% vode, jer se parazit nalazi u njoj. Temperaturu treba povisiti na 28-30 stepeni i povećati aerisanje. Ukoliko se obolela riba ne tretira u roku od 2-3 dana izlečenje je gotovo nemoguće. Sam proces lečenja traje oko 5 dana i neophodno je držati se uputstva sa medikamenta koji se upotrebljava.

ichthyophthiriasis fish disease

Raspadanje peraja ribe

U pitanju je bakterijska infekcija čiji su uzroci razni i ogledaju se pre svega u lošem kvalitetu vode. Ovome može uzrokovati i truljenje biljaka, uginulih riba i ostataka hrane u akvarijumu. Slaba i neadekvatna ishrana takodje mogu uzrokovati ovoj bolesti. Lečenje ove bolesti je poprilično zahtevno i najbolje je obolele ribe što pre odvojiti u izolacioni akvarijum i tu ih tretirati antibioticima.